Az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos valamennyi jog a KRYZA-t illeti meg, és jogában áll felfüggeszteni minden olyan fiókot, amely sérti a megállapodás alábbi pontjait. A megállapodás elfogadásával Ön csak a KRYZA feltételeit és irányelveit követi.

Megállapodás módosítása:
A KRYZA-nak joga van bármit megváltoztatni vagy módosítani a megállapodásban vagy a szabályzatokban, annak kizárólagos és abszolút hajlamában, és senki által nem kifogásolható módon. És ezek a módosítások attól a pillanattól kezdve érvényesek, amikor felkerültek az oldalra. A Webhely vagy a Szolgáltatások használata az ilyen változtatások vagy módosítások végrehajtását követően a jelen Szerződés legutóbbi felülvizsgálatának elismerését jelenti. Ha nem járul hozzá ahhoz, hogy a jelen Szerződés a legutóbbi frissítéssel korlátozza, ne használja (vagy ne használja tovább) ezt a webhelyet vagy a szolgáltatásokat. Ezenkívül a KRYZA e-mailben tájékoztathatja Önt a szolgáltatási szerződés változásairól és módosításairól. A KRYZA nem vállal felelősséget, ha Ön nem kap értesítést a helytelen e-mail cím miatt. Ezért azt javasoljuk, hogy folyamatosan frissítse vásárlói fiókja adatait. A KRYZA-nak joga van felmondani az Ön szolgáltatásait a szerződés bármely pontjának megsértése vagy megsértése esetén.

A KRYZA fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, frissítse vagy megszüntesse a webhely vagy a szolgáltatások bármely aspektusát, beleértve a korlátozások nélkül az árakat és díjakat is.

Jogosultsági hatóság:
A szolgáltatást csak azok a felhasználók vehetik igénybe, akiknek alkotmányos joguk van a szerződés aláírására. E szolgáltatások igénybevételéhez jogosultnak kell lennie arra, és a jogosultsági feltételek a következők:

Legalább 18 éves vagy
Mindenesetre úgy érzékelik, hogy az anyagi jog alapján jogosan korlátozó megállapodások kialakítására van lehetőség
Ön nem olyan magánszemély, akit eltiltottak az Egyesült Államok törvényei vagy más megfelelő hatáskörök alapján a Szolgáltatások megvásárlásától vagy igénybevételétől.
Tegyük fel, hogy Ön egy vállalat nevében köti meg ezt a megállapodást. Ebben az esetben Önnek jogi helyzettel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az ilyen vállalati elemet a jelen kodifikált Szerződésben foglalt feltételekhez köthesse, és ebben az esetben az „Ön, az Ön, felhasználó, ügyfél, ügyfél” kifejezés az adott társasági egységre vonatkozik. . Tegyük fel, hogy az e-megállapodás elfogadása után a KRYZA úgy találja, hogy Ön nem rendelkezik jogi felhatalmazással egy ilyen jogi személy létrehozására. Ebben az esetben Ön felel a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségekért, beleértve a kifizetéseket, de nem korlátozódik a részletfizetési kötelezettségekre.
A KRYZA nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a KRYZA részéről olyan utasítástól, dokumentumtól, kommunikációtól vagy parancstól való függésből ered, amelyről a KRYZA ésszerűen úgy gondolja, hogy valódi, és amely a társasági jogalany meghatalmazott képviselőjétől származik. Tételezzük fel, hogy bármely ilyen útmutatás, értesítés, archívum vagy levelezés érvényességét illetően ésszerű bizonytalanság áll fenn, a KRYZA minden felhatalmazást feljogosít arra, hogy további ellenőrzést kérjen Öntől. Ön továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Megállapodás adatai korlátozzák az Ön vagy bárki, mint képviselője vagy bármely személy, aki az Ön adatait vagy a Szolgáltatásokat használja a cserékre, függetlenül attól, hogy Ön jóváhagyta-e.

Adatvédelmi szabályzat:

A KRYZA a tárhelyszolgáltatások változatos skáláját kínálja az Ön számára, amely magában foglalhatja a személyes identitás, az Önre és az ügyfelére vonatkozó információk benyújtását, gyűjtését és felhasználását, valamint az üzleti adatok jellegét. A szolgáltatás igénybevétele során. A KRYZA kiválasztja/kategorizálja az Ön adatait, hogy kizárja az irreleváns felhasználói tartalmakat. Az DPA (Adatfeldolgozási Megállapodás) és az DPA-hoz csatolt Általános Szerződési Feltételek tekintetében Ön minősül Adatkezelőnek. A Jelen szolgáltatások adminisztrálására vonatkozó adminisztrációs feltételeknek a Jelen Szolgáltatások beszerzésének időpontjában tett tudomásul vételét szintén úgy kell tekinteni, mint az adatvédelmi nyilatkozat és kiegészítései megerősítését és közzétételét.

Felhasználói tartalom:

A Webhely vagy a Szolgáltatások funkcióinak egy része, beleértve a KRYZA által támogatott szolgáltatásokat is:
Engedélyezheti a felhasználók számára, hogy gondolatokat, érzéseket, javaslatokat vagy útmutatást lássanak, tegyenek közzé, terjesszenek, kínáljanak, tároljanak vagy foglalkozzanak velük vitabejegyzések, kihívással kapcsolatban benyújtott tartalmak, tételellenőrzések vagy javaslatok, vagy fényképek webalapú összevonásával. média alkalom vagy mozgalom ("Felhasználói beadványok"), vagy tudományos, esztétikai, dallami vagy egyéb tartalom, beleértve azonban nem korlátozódik a fényképekre és felvételekre (a Felhasználói beadványokkal együtt "Ügyféltartalom").
A fiókján keresztül beküldött minden fontosság felhasználói tartalomnak minősül. A Felhasználói tartalom ezen az oldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül történő közzétételével vagy terjesztésével Ön beszél a KRYZA-val, és szavatolja neki, hogy minden alapvető joga megvan a Felhasználói tartalom terjesztésére ezen a webhelyen vagy a szolgáltatások használatával, akár azért, mert Ön a Felhasználó szerzője. Tartalom és fenntartja a kiváltságot az egyenértékű terjesztésére, vagy mert rendelkezik a megfelelő terjesztési jogokkal, licencekkel

:: / ::
::
/ ::

Queue